Tööohutuse alased koolitused


  • Tuletöö tegemise koolitus (eesti keeles) - Tuletöödena käsitletakse töid, mille käigus tekib sädemeid või temperatuuri, mis on võimelised süütama ümbritsevat põlevmaterjali, tekitades sellega reaalse tuleohu. Tuletööde all on käsitletavad järgmised tööd: gaas- ja elekterkeevitus, gaasleektöö, põlevvedelikuga metalli jootmine ja lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, kuumaõhupuhuri kasutamine, bituumeni või muu põlevmastiksi kuumutamine ja paigaldamine, sepatöö, küttekoldevälise tule tegemine. Tuletöid teostaval isikul peab olema […]
  • Raskuste käsitsi teisaldamise ohutus - Koolituse sihtgrupiks on ettevõtete ja asutuste töötajad, kes igapäevaselt puutuvad kokku raskuste käsitsi teisaldamisega, organisatsiooni sisekoolitajad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, eraisikud, kes soovivad omandada ohutuid töövõtteid raskuste teisaldamiseks. Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad. Eesti esimese RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents) liikmena pakume raskuste käsitsi teisaldamise koolitust, mille ülesehitus vastab Suurbritannias kasutatavale […]
  • Riskianalüüsi jätkukoolitus - Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13 p1 lg3 on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. Riskianalüüsi jätkukoolitusele on oodatud osalema Riskianalüüsi baaskoolituse läbinud õppijad. Koolitusel vaatame üle võimalikud töökeskkonna ohutegurid ning nende esinemise ja tuvastamise võimalused, töötame läbi […]
  • Riskianalüüsi koolitus – sissejuhatus töökeskkonna riskianalüüsi - Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13 p1 lg3 on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. Sissejuhataval riskianalüüsi koolitusel alustame samm-sammult töökeskkonna riskianalüüsi protsessi – töötame läbi erinevate õigusaktide nõuded, tutvume enimkasutatud metoodikatega, vaatame üle, millised eeltööd oleks vajalik […]

X
X