Tuletöö tegemise koolitus (eesti keeles)


Tuletöödena käsitletakse töid, mille käigus tekib sädemeid või temperatuuri, mis on võimelised süütama
ümbritsevat põlevmaterjali, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Tuletööde all on käsitletavad järgmised tööd: gaas- ja elekterkeevitus, gaasleektöö, põlevvedelikuga metalli
jootmine ja lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, kuumaõhupuhuri kasutamine, bituumeni või muu
põlevmastiksi kuumutamine ja paigaldamine, sepatöö, küttekoldevälise tule tegemine.

Tuletöid teostaval isikul peab olema ohutusteadlikkust tõendav dokument – tuleohutustunnistus. Igale koolituse läbinule väljastakse koolituspäeva lõpus plastikust tuleohutustunnistuse. Dokumendi kehtivusaeg on kuni 5 aastat. Plastikkaart väljastatakse koheselt peale koolituspäeva lõppu.

Koolituse sihtgrupp: Tuleohutuse eest vastutavad töötajad ettevõtetes ja asutustes, sh lasteasutustest, majutusasutustes, büroohoonetes, kaubanduskeskustes, kohaliku omavalitsuse ja riigiasutuste hoonetes.

Koolituse teemad:

1. Tulekahju – põhjused, levik, tagajärg

2. Tulekahjude ennetamine ja objekti tuleohutusnõuded

3. Esmased tulekustutusvahendi – päästevahendid

4. Objektil tehtava tule – ja plahvatusohtliku protsessi (ainete, materjali) lühiiseloomustus

5. Tuletööde liigid

6. Nõuded tuletöid teostavale töötajale

7. Tuletööde dokumentatsioon

8. Tuletöökoha ettevalmistamine

9. Erinõuded erinevate tuletööde teostamisel

10. Tegutsemine tulekahju korral

11. Inimeste evakueerimine

12. Päästemeeskonna ja lisajõudude vastuvõtmine.

13. Praktiline kustutusharjutus 6 kg kustutitega.

Koolituse kestus:  kell 9.00 – 16.00

Koolituse toimumise koht: RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, Tallinn, V korrus.

PARKIMINE: TASUTA maja kõrval ja taga suures kliendiparklas.

Ühistranspordi kasutajatele: meie juurde Peterburi teel asuvasse Väike-Paala peatusse sõidavad bussid nr 54 (Estonia-Mereakadeemia) ja nr 55 (Pae-P.Pinna)  ja tramm nr 2 (Kopli-Ülemiste). Trammiga nr 4 saab Majaka tänava otsa (peatus Majaka põik), sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min).

SOODUSHIND: 78 € + km

Koolituse hind  96 eurot + km/ osaleja (sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, suupistetega kohvipause, plastikust tunnistust)