Kes me oleme?


Ülle Kaasik

Ülle Kaasik

Juhatuse liige, toidukäitlejate koolitaja

juhatuse liige ja pikaajalise kogemuse ja mitmeaastase staažiga toidukäitlejate koolitaja/konsultant. Olen omandanud Tartu Ülikoolis filoloog-pedagoogi eriala, loonud oma koolitusfirma, olles praegu selle tegevjuht kui ka toiduhügieeni lektor. Olen eelnevalt töötanud koolitusjuhina, õppinud Toiduainete Instituudis, läbinud mitmeid huvitavaid koolitusi nii psühholoogia kui ka majandusvaldkonnas ning õppinud toitumisnõustamist. 

Mairit Kallaste

Mairit Kallaste

Kliendihaldur

Kliendihaldurina on minu eesmärk luua ning säilitada häid kliendisuhteid, aidates pakkuda meeldivat ja kasulikku koolituskogemust.

tel +372 537 39074
koolitus@kaasikkoolitus.eu

Deniss Šramov

Deniss Šramov

Esmaabi õpetaja

pikaaegne tunnustatud esmaabi õpetaja, praktik, kiirabi õde. Deniss tegeleb oma igapäevases töös pidevalt inimeste aitamise ja elustamisega operatiivselt kiirabis. Ta viib läbi koolitusi nii eesti- kui vene keeles.
Omab SA Tartu Kiirabi tunnistust 2018/14
Koolitusvaldkonnas tegev juba 10 aastat.

Merit Lage

Merit Lage

gestaltpsühhoterapeut ja koolitaja. Meritil on koolis töötamise kogemus nii õpetajana kui ka koolipsühholoogina. Koolitajana ja psühhoterapeudina kuulub tema huvide hulka inimesega kohtumise ja töötamise kunst, nii individuaalselt kui gruppidega. Meriti koolitustel ongi üks olulisi teemasid teise inimesega kohtumise kunst klassitunnis, vahetunnis või mujal. 

Tiiu Puik

Tiiu Puik

logopeed, hinnatud koolitaja-spetsialist. Tiiu on töötanud kurtide ja kuulmispuudega lastega, logopeedina koolis ja perearstikeskuses, algklassiõpetajana ja vanemõpetajana TRÜs. Ta on paljude töövihikute ja õppekirjanduse autoriks ning kaasautoriks.

Veronika Kruustik

Veronika Kruustik

Tööohutuse ja töötervishoiu koolitaja

Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse ja tööõiguse valdkonnaga alates 1999. Pea 5 aastat oli ta riigisektoris personalijuht, seetõttu omab väga head ülevaadet riigisüsteemi dokumendihaldusest. Alates aastast 2005 olnud erinevates ettevõtetes kvaliteedijuht- siseaudiitor. 2006 hakkas täiskasvanuid koolitama ning teeb seda tänaseni, omab ka Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsetunnistust. Aastast 2014 on ta Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja. Lööb kaasa Eesti Kvaliteediühingu ja Tartumaa Koolitajate Klubis.

Krista Silbaum

Krista Silbaum

Tööohutuse ja töötervishoiu koolitaja

pikaajalise tööohutusvaldkonnas töötamise kogemusega hinnatud lektor, töökeskkonnaspetsialist. Krista on töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhina; töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades aastatel 2006-2013. Krista oma igapäevases töös tegeleb töötervishoiu- ja tööohutuse küsimustega reaalses töökeskkonnas.

Kaja Maasik

Kaja Maasik

Esmaabi õpetaja

pikaajalise tööstaažiga tervishoiu töötaja, esmaabi õpetaja, praktik. Kaja on nii eesti- kui venekeelne lektor. Omab Punase Risti esmaabi õpetaja tunnistust EA-ÕP 2023-002.

Karin Laube

Karin Laube

Esmaabi õpetaja

Karin Laube on SA Tartu Kiirabi erakorralise meditsiini õde, kvaliteedi spetsialist ja esmaabi õpetaja.
Karin on omandanud terviseteaduste magistrikraadi Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Esmaabi koolitajana on ta tegutsenud alates 2015.aastast, oma pädevusi täiendanud intensiivravi spetsialiseerumisega ja terviseteaduse magistratuuris. Karin nimetab ennast esmaabi entusiastiks, sest peab oskust ohtu tunnetada, abivajadust ära tunda ning julgust abi osutada eluliselt tähtsaks.

Diana Teniste

Diana Teniste

esmaabi õpetaja

Diana on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õenduse eriala ning on sisehaiguste osakonna õde. Paljude kogemustega energiline esmaabikoolitaja, kes omab Punase Risti litsentsi EA-ÕP2023-007