Kes me oleme?


Ülle Kaasik
 • Toidukäitlemine 100%
 • Filoloogia-pedagoogika 100%
 • Psühholoogia 100%
 • Majandus 100%

Ülle Kaasik

Juhatuse liige, toidukäitlejate koolitaja

juhatuse liige ja pikaajalise kogemuse ja mitmeaastase staažiga toidukäitlejate koolitaja/konsultant. Olen omandanud Tartu Ülikoolis filoloog-pedagoogi eriala, loonud oma koolitusfirma, olles praegu selle tegevjuht kui ka toiduhügieeni lektor. Olen eelnevalt töötanud koolitusjuhina, õppinud Toiduainete Instituudis, läbinud mitmeid huvitavaid koolitusi nii psühholoogia kui ka majandusvaldkonnas ning õppinud toitumisnõustamist. 

Mairit Kallaste
 • Kliendihaldur 100%

Mairit Kallaste

Kliendihaldur

Kliendihaldurina on minu eesmärk luua ning säilitada häid kliendisuhteid, aidates pakkuda meeldivat ja kasulikku koolituskogemust.

tel +372 537 39074
koolitus@kaasikkoolitus.eu

Deniss Šramov
 • Esmaabi 100%

Deniss Šramov

Lektor

pikaaegne tunnustatud esmaabi õpetaja, praktik, kiirabi õde. Deniss tegeleb oma igapäevases töös pidevalt inimeste aitamise ja elustamisega operatiivselt kiirabis. Ta viib läbi koolitusi nii eesti- kui vene keeles.
Omab SA Tartu Kiirabi tunnistust 2018/14
Koolitusvaldkonnas tegev juba 10 aastat.

Merit Lage
 • Psühholoogia 100%

Merit Lage

Lektor

gestaltpsühhoterapeut ja koolitaja. Meritil on koolis töötamise kogemus nii õpetajana kui ka koolipsühholoogina. Koolitajana ja psühhoterapeudina kuulub tema huvide hulka inimesega kohtumise ja töötamise kunst, nii individuaalselt kui gruppidega. Meriti koolitustel ongi üks olulisi teemasid teise inimesega kohtumise kunst klassitunnis, vahetunnis või mujal. 

Tiiu Puik
 • Logopeedia 100%
 • Pedagoogika 100%

Tiiu Puik

Lektor

logopeed, hinnatud koolitaja-spetsialist. Tiiu on töötanud kurtide ja kuulmispuudega lastega, logopeedina koolis ja perearstikeskuses, algklassiõpetajana ja vanemõpetajana TRÜs. Ta on paljude töövihikute ja õppekirjanduse autoriks ning kaasautoriks.

Veronika Kruustik
 • Tööohutus 100%

Veronika Kruustik

Lektor

tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 2001. Veronika on kvaliteedijuht-siseaudiitor erinevates ettevõtetes.Tema peamisteks tööülesanneteks on integreeritud juhtimissüsteemi korrashoid, juhtkonna nõustamine süsteemi parendamises, töötajate koolitamine ja siseauditite läbiviimine. Veronikal on töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu juhi kogemus (kutsetunnistus 144794, täiskasvanute koolitaja, tase 6).

Krista Silbaum
 • Tööohutus 100%

Krista Silbaum

Lektor

pikaajalise tööohutusvaldkonnas töötamise kogemusega hinnatud lektor, töökeskkonnaspetsialist. Krista on töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhina; töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades aastatel 2006-2013. Krista oma igapäevases töös tegeleb töötervishoiu- ja tööohutuse küsimustega reaalses töökeskkonnas.

Kaja Maasik
 • esmaabi 100%

Kaja Maasik

Lektor

pikaajalise tööstaažiga tervishoiu töötaja, esmaabi õpetaja, praktik. Kaja on nii eesti- kui venekeelne lektor. Omab Punase Risti tunnistust Nr 75/993.

X
X