Tagasiside


Tagasiside kogumise kord – palume  kirjalikku tagasisidet koolituse sisu, koolitaja ja tehnilise kvaliteedi kohta iga õppija käest. Õpilasel on võimalik anda tagasisidet nii anonüümselt kui ka nimeliselt. Edastame koolituste kohta saadud tagasiside alati meie koostööpartneritele ja lektoritele ning analüüsime ja arutame tagasisides väljatoodut edasiste kvaliteetsemate koolituste kujundamiseks.