Riskianalüüsi koolitus – sissejuhatus töökeskkonna riskianalüüsi


Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13 p1 lg3 on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna
riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende
parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele.

Sissejuhataval riskianalüüsi koolitusel alustame samm-sammult töökeskkonna riskianalüüsi protsessi – töötame läbi erinevate õigusaktide nõuded, tutvume enimkasutatud metoodikatega, vaatame üle, millised eeltööd oleks vajalik enne riskianalüüsiga alustamist ära teha, milliseid materjale ja infot oleks vaja hankida ning kuidas infot koguda. Koolitusmaterjali hulgas on näidised erinevatest riskianalüüside dokumenteerimise vormidest, ankeetidest, juhised erinevate ohutegurite gruppide riskianalüüsiks, et aidata teil töökohtade riskianalüüsiprotsessi läbi viia.

Teemad:

1. Mis on töökeskkonna riskianalüüs ja miks seda vaja on? Töökeskkonna-alane statistika, tööõnnetuste ja kutsehaiguste ülevaade.

2. Riskianalüüsi läbiviimise protsessi ülesehitus.

3. Ohutegurite väljaselgitamine töökeskkonnas. Räägime ülevaatlikult töökeskkonnas esineda võivatest füüsikalistest, keemilistest, bioloogilistest, füsioloogilistest ja psühhosotsiaalsetest ohuteguritest ja nende tuvastamise võimalustest. Õigusaktidest tulenevad nõuded.  Töökeskkonna kaardistamine, küsitlused.

4. Ohustatud inimeste väljaselgitamine. Räägime, kes ja kuidas võib olla töökeskkonnas ohustatud toimivate ohutegurite suhtes.

5. Riski suuruse hindamine ja olemasolevate ettevaatusabinõude piisavuse hindamine, riskihindamise levinumad põhimõtetest.

6. Tulemuste dokumenteerimine. Tulemuste analüüsimine. Tegevuskava. Sisekontroll.

Koolituse sihtgrupp:  töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, keskastme juhid

Lektor: Krista Silbaum

Koolituse toimumise koht: RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, Tallinn, V korrus.

PARKIMINE: TASUTA maja kõrval ja taga suures kliendiparklas.

Ühistranspordi kasutajatele: meie juurde Peterburi teel asuvasse Väike-Paala peatusse sõidavad bussid nr 54 (Estonia-Mereakadeemia) ja nr 55 (Pae-P.Pinna)  ja tramm nr 2 (Kopli-Ülemiste). Trammiga nr 4 saab Majaka tänava otsa (peatus Majaka põik), sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min)

Koolituse kestus:  kell 09.00 – 16.00.

Soodushind: 78 eurot + km/osaleja

Koolituse hind 96 eurot + km/ osaleja (sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunapausi, tunnistust)

Riskianalüüsi kahepäevase koolituse hind 172€ + km/osaleja

Soodushind: 159 eurot + km/osaleja (sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunapausi, tunnistust)