Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h


Vastavalt Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul.

Koolituse eesmärk:  anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes.

Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse .

 

Koolituse teemad Tallinnas, Rakveres, Pärnus, Haapsalus:

  1. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused;
  2. Töökeskkonna-alased mõisted;
  3. Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused;
  4. Psühhosotsiaalsed ohutegurid, töökeskkonna stressifaktorid;
  5. Töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte ülesanded. Kuidas peaks olema korraldatud ettevõtte tööohutus ja töötervishoid, töötaja ja tööandja koostöö. Sisekontrolli korraldus;
  6. Juhendamine ja väljaõpe;
  7. Tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus töökohas.
  8. Teadmiste kontroll ja tunnistuste väljastamine

Koolituse teemad Tartus, Viljandis, Paides, Võrus:

1. Töökeskkonna ohutegurid;
2. Ohumärgistus;
3. Esmaabi korraldus ettevõttes;
4. Raskuste käsitsi teisaldamine;
5. Kuvariga töötamise nõuded
6. Teadmiste kontroll ja tunnistuste väljastamine

Õpiväljundid
Kursuse lõpetanu:

1. Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;

2. Koostab töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;

3. Tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Lektorid Krista Silbaum, Veronika Kruustik (spetsialistid, praktikud, kes oma igapäevases töös tegelevad töötervishoiu- ja tööohutuse küsimustega reaalses töökeskkonnas).

Koolituspäeva ajakava Tallinnas

I Koolituspäev
09.00-10:30 Töötervishoiu ja tööohutuse üldised nõuded. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused. Töökeskkonna-alased mõisted. Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte ülesanded. Ettevõtte ja asutuse tööohutuse ja töötervishoiu korraldus, töötaja ja tööandja koostöö. Töötajate tööohutusalane juhendamine ja väljaõpe. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste menetlemine. Sissejuhatus töökeskkonna riskianalüüsi. Lektor: Krista Silbaum

10:30-10:45 kohvipaus
10:45-12:15 eelmise teema jätk
12:15-12:45 Lõuna
12:45-14:15 eelmise teema jätk
14:15-14:30 kohvipaus
14:30-16:00 eelmise teema jätk

Koolituspäeva ajakava väljaspool Tallinnat

10.00-11.30 Loeng
11.30-11.40 Kohvipaus
11.40-13.10 Loeng
13.10-13.50 Lõuna
13.50-15.20 Loeng
15.20-15.30 Kohvipaus
15.30-17.00 Loeng

Täiendkoolituse hind 89€, lisandub km 20%

hind sisaldab loengut 8h, koolitusmaterjale, tunnistust, lõunat ja kohvipause

Hind Tartus ja Võrus 87€, lisandub km 20%, ei sisalda lõunat

Viime läbi ka asutusesiseseid koolitusi Teile sobilikul ajal ja kohas.

Küsi julgelt hinnapakkumust

Koolitusmaterjalid saadame enne koolitust elektrooniliselt registreerimisel kasutatud e-posti aadressile.

05juun9:00 am4:00 pmTööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes täiendkoolitusTALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

X
X