Toiduhügieeni koolitused


  • Toiduhügieeni koolituste hinnad - Koolitus, mis toimub Zoom veebiteenuse keskkonnas, maksumus osalejale 35€, lisandub km 22% Hind sisaldab loengut, koolitusmaterjale, kohvipausi ja testi positiivse täitmise korral tunnistust.
  • Toiduhügieeni sihtgrupp - Toitlustus-, tööstus-, kaubandusettevõtete töötajad, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid ja kõik, kes tegelevad või alustavad tegevust toidukäitlejatena.
  • Toiduhügieeni tutvustus - Et tagada ohutu toidu jõudmine tarbijani, peab toidukäitleja toiduhügieeni põhimõtteid tundma väga hästi. Paljud toidust tingitud haigestumistest on tihti põhjustatud toidukäitlejate hooletusest, seega on oluline regulaarne koolitus. Toiduhügieeni koolitus on ette nähtud toidukäitlejatele Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta.
  • Toiduhügieeni koolituse teemad ja kava - Lektor: Pikaajalise kogemuse ja mitmeaastase staaziga toidukäitlejate koolitaja/konsultant Ülle Kaasik, tunnistuse nr III 158/2007. Koolitused üle Eesti, nii avalikud kui firmasisesed igal Teile sobival ajal ja kohas! Käsitletavad teemad: toiduhügieeni põhimõtted mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja –infektsioonid toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine […]
  • Общие правила гигиены питания - Для работников, соприкасающихся с пищей (продавщица, повар, помощник повара, помощник воспитателя, директор по хозяйственной части, мед. се Программа обучения должна включать следующие темы: – Принципы гигиены питания – Микроорганизмы и факторы, оказывающие влияние на их развитие и размножение – Болезни, распространяющиеся через пищевые продукты, пищевые отравления и инфекции – Физическое, химическое и микробиологическое загрязнение пищевой […]

Soovitus: telli toiduhügieeni koolitus asutusesisese koolitusena ja küsi hinnapakkumist!

Kaasik Koolitus OÜ on Töötukassa koolituspartner.