Esmaabi väljaõppe koolitused


Eesmärk:
Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja!

Väljaõppe koolitus 69,00eurot, lisandub käibemaks 20%.

Koolitusmaterjalid saadame enne koolitust elektrooniliselt registreerimisel kasutatud e-posti aadressile.

 

20nov(nov 20)10:00 am21(nov 21)5:00 pmEsmaabi väljaõppe koolitusRAPLA, Tallinna tn 17a (Rapla Kultuurikeskus)

26nov(nov 26)10:00 am27(nov 27)5:00 pmEsmaabi väljaõppe koolitusGRUPP TÄIS!VILJANDI, Tallinna tn 24 (hotell Centrum)

28nov(nov 28)10:00 am29(nov 29)5:00 pmEsmaabi väljaõppe koolitusVÕRU, Jüri tn 54 (Võru Keskraamatukogu)

 

UUDIS!
Koolitusel tutvustatakse ja õpetatakse kasutama AED elustamisseadet, mis vähendab tunduvalt äkksurma ohtu. AED kasutatakse südameseiskumise ehk äkksurma korral südamerütmi taastamiseks. Aparaadid on paigaldatud juba mitmetes avalikes ruumides ja on mõeldud tavakasutajale.

Lektor: Deniss Šramov, SA Tartu Kiirabi tunnistus nr 2018/14, esmaabi õpetaja Tallinnas Kaja Maasik, Punase Risti tunnistus nr 75/993

Käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus
* Esmaabi olemus
* Kannatanu seisundi hindamine
* Esmaabi andmise taktika

2. Elustamine
* Uppunu elustamine
* Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
* Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
* Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral

3. Välised verejooksud ja šokk
* Verejooksu peatamise võtted
* Šoki olemus ja selle tunnused

4. Haavad
– Haavade teke
– Sidumise tehnika ja reeglid
– Kolmnurkrätiku kasutamine
– Praktiliste oskuste omandamine sidumisel

5. Traumad ja luumurrud
– Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
– Luumurdudega kaasnevad ohud
– Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
– Lahastamise viisid

6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused

7. Kursuse omandamise kontroll testide abil

 

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:

1. Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega;

2. Hindab adekvaatselt kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika;

3. Kasutab õigeid elustamisvõtteid;

4. Peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut;

5. Arvestab luumurdudega kaasnevate ohtudega, oskab fikseerida kannatanud liigest;

6. Oskab abi anda mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral.

Esmaabi koolituse ajakava

I päev:

10.00-11.30 Loeng; Kohvipaus
11.45-13.00 Loeng; Lõuna
13.30-15.00 Loeng; Kohvipaus
15.15-16.30 Loeng
16.30-17.00 Arutelu

II päev:

10.00-11.30 Loeng ja eksam;  Kohvipaus
11.45-13.00 Praktika, kannatanu vigastused, pööramine, traumamehhanismid jne.
13.30-15.00 Komplekstreening, Elustamine; Kohvipaus
15.15-16.30 Elustamine, eksami tulemuste arutelu
16.30-17.00 Arutelu ja tunnistuste väljastamine


Soovitus: telli esmaabi koolitus asutusesisese koolitusena ja küsi hinnapakkumist!

X
X