Esmaabi väljaõppe koolitused


Eesmärk:
Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja!

Väljaõppe koolitus 89,00 eurot, lisandub käibemaks 22%.

Koolitusmaterjalid saadame enne koolitust elektrooniliselt registreerimisel kasutatud e-posti aadressile.

 

 

UUDIS!
Koolitusel tutvustatakse ja õpetatakse kasutama AED elustamisseadet, mis vähendab tunduvalt äkksurma ohtu. AED kasutatakse südameseiskumise ehk äkksurma korral südamerütmi taastamiseks. Aparaadid on paigaldatud juba mitmetes avalikes ruumides ja on mõeldud tavakasutajale.

Käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus
* Esmaabi olemus
* Kannatanu seisundi hindamine
* Esmaabi andmise taktika

2. Elustamine
* Uppunu elustamine
* Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
* Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
* Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral

3. Välised verejooksud ja šokk
* Verejooksu peatamise võtted
* Šoki olemus ja selle tunnused

4. Haavad
– Haavade teke
– Sidumise tehnika ja reeglid
– Kolmnurkrätiku kasutamine
– Praktiliste oskuste omandamine sidumisel

5. Traumad ja luumurrud
– Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
– Luumurdudega kaasnevad ohud
– Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
– Lahastamise viisid

6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused

7. Kursuse omandamise kontroll testide abil

 

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:

1. Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega;

2. Hindab adekvaatselt kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika;

3. Kasutab õigeid elustamisvõtteid;

4. Peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut;

5. Arvestab luumurdudega kaasnevate ohtudega, oskab fikseerida kannatanud liigest;

6. Oskab abi anda mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral.

Esmaabi koolituse ajakava

I päev:

10.00-11.30 Loeng; Kohvipaus
11.45-13.00 Loeng; Lõuna
13.30-15.00 Loeng; Kohvipaus
15.15-16.30 Loeng
16.30-17.00 Arutelu

II päev:

10.00-11.30 Loeng ja eksam;  Kohvipaus
11.45-13.00 Praktika, kannatanu vigastused, pööramine, traumamehhanismid jne.
13.30-15.00 Komplekstreening, Elustamine; Kohvipaus
15.15-16.30 Elustamine, eksami tulemuste arutelu
16.30-17.00 Arutelu ja tunnistuste väljastamine

Курсы обучения для работников, имеющих право по оказанию первой медицинской помощи на предприятии (16-часовые)

Целевая aудитория: 16-часовые курсы оказания первой медицинской помощи предусмотрены постановлением Министерства Социальных дел Эстонской Республики № 50 (“Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“, 22.11.2018). Акт: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, § 132.

Цель: Получение основных знаний и практических навыков по спасению жизни постарадавших при несчастных случаях и при болезненных состояниях, опасных для жизни человека, а также для оказания первой медицинской помощи.

Рассматриваемые темы:

1. Введение

 • Сущность первой медицинской помощи
 • Оценка состояния пострадавшего
 • Тактика оказания первой медицинской помощи

2. Оживление

 • Оживление утонувшего
 • Оживление пострадавших при несчастных случаях, связанных с электричеством, а также с инфарктом сердца
 • Удаление посторонних тел из дыхательных путей
 • Оказание первой медицинской помощи при повреждениях мозга

3. Внешние кровотечения и шок

 • Приемы остановки кровотечения
 • Наличие шока и его признаки

4. Раны

 • Происхождение ран
 • Техника и правила наложения повязок
 • Использование треугольной косынки
 • Приобретение практических навыков при наложении повязок

5. Травмы и переломы костей

 • Характеристика открытых и закрытых переломов
 • Опасности, связанные с переломами
 • Травмы суставов (вывихи, растяжения, сотрясения)
 • Способы наложения шин

6. Отравления, протравы, ожоги, переохлаждения

7. Проверка усвоения пройденного курса при помощи тестов

Контроль тестированием полученных теоретических знаний и практических умений. По окончанию курсов участникам будет выдан сертификат.

Программа обучения: лекция и практические занятия 16 академических часов.

NB! Чтобы удобнее было выполнять практическую часть (в том числе и оживление), просим участников соответственно одеться.

В цену входит: лекция, учебные материалы, справка(или удостоверение), кофейная пауза.
NB! В стоимость не входит обед.

NB! Обучение по первой медицинской помощи возможно организовать непосредственно по месту работы. Обучение предоставляется как на эстонском, так и на русском языке. Спрашивайте ценовое предложение!


Soovitus: telli esmaabi koolitus asutusesisese koolitusena ja küsi hinnapakkumist!

Kaasik Koolitus OÜ on Töötukassa koolituspartner.