Esmaabi täiendõppe koolitused


Esmaabi täiendõppe sihtrühm: Esmaabi täiendkoolitus on ette nähtud EV Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel.

Täiendõpe 8 tundi 69,00 eurot, lisandub käibemaks 22%.

Koolitusmaterjalid saadame enne koolitust elektrooniliselt registreerimisel kasutatud e-posti aadressile.

 

 

Eesmärk:
Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

UUDIS!
Koolitusel tutvustatakse ja õpetatakse kasutama AED elustamisseadet, mis vähendab tunduvalt äkksurma ohtu. AED kasutatakse südameseiskumise ehk äkksurma korral südamerütmi taastamiseks. Aparaadid on paigaldatud juba mitmetes avalikes ruumides ja on mõeldud tavakasutajale.

Esmaabi täiendõppe eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Esmaabi täiendõppes käsitletavad teemad:

– Kannatanu seisundi hindamine
– Esmaabi andmise taktika
– Elustamine ja selle tehnika
– Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
– Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral
– Verejooksu peatamise võtted
– šoki olemus ja selle tunnused
– Haavade teke
– Sidumise tehnika ja reeglid
– Kolmnurkrätiku kasutamine
– Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
– Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
– Luumurdudega kaasnevad ohud
– Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
– Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused
– Praktiliste oskuste omandamine ja teadmiste kontroll

Esmaabi täiendõppe õpiväljund:Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimine testide abil.

Esmaabi täiendõppe õppemaht:auditoorne loeng ja praktiline töö kokku 8 akadeemilist tundi

Esmaabi koolituse ajakava
10.00-11.30 Loeng ja eksam;  Kohvipaus
11.45-13.00 Praktika, kannatanu vigastused, pööramine, traumamehhanismid jne.
13.30-15.00 Komplekstreening, Elustamine; Kohvipaus
15.15-16.30 Elustamine, eksami tulemuste arutelu
16.30-17.00 Arutelu ja tunnistuste väljastamine

Курсы усовершенствования по оказанию первой помощи (Esmaabi täiendõppe koolitus)

Целевая aудитория: курсы оказания первой медицинской помощи предусмотрены постановлением Министерства Социальных дел Эстонской Республики № 50 (“Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“, 22.11.2018). Акт: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, § 132.
На рабочем месте всегда должно быть, по меньшей мере, одно обученное лицо, оказывающее первую помощь. Назначенное лицо, оказывающее первую помощь, должно в течение 1 месяца со дня назначения пройти 16-часовое обучение в учебном заведении, зарегистрированном в Министерстве социальных дел.

Цель: Работодатель направляет на курсы усовершенствования специалиста по оказанию первой помощи через каждые 3 года. Цель курсов усовершенствования- повторять и углублять, приобретенные раннее, знания и умения.

Рассматриваемые темы:

1. Введение

 • Понятие первой помощи
 • Оценка состояния пострадавшего
 • Тактика оказания первой помощи

2. Оживление

 • Оживление утонувшего
 • Оживление при несчастных случаях, связанного с электричеством, а также в случае сердечного инфаркта
 • Удаление постороннего тела из дыхательных путей
 • Оказание первой помощи при повреждениях мозга

3. Внешние кровотечения и шок

 • Приемы остановки кровотечений
 • Наличае и признаки шока

4. Раны

 • Происхождение ран
 • Правила и техника перевязки
 • Использование косынки
 • Обретение практических навыков при перевязке

5. Травмы и переломы

 • Характеристика открытых и закрытых переломов
 • Опасности, связанные с переломами
 • Травмы суставов (вывих, растяжение, ушиб)
 • Способы наложения шины

6. Отравления, ожоги, обморожения

7. Проверка полученных знаний тестированием

Программа обучения: лекция и практические занятия 8 академических часов.

NB! Чтобы удобнее было выполнять практическую часть (в том числе и оживление), просим участников соответственно одеться.

В цену входит: лекция, учебные материалы, справка(или удостоверение), кофейная пауза.

NB! В стоимость не входит обед.

NB! Обучение по первой медицинской помощи возможно организовать непосредственно по месту работы. Обучение предоставляется как на эстонском, так и на русском языке. Спрашивайте ценовое предложение!

Soovitus: telli esmaabi koolitus asutusesisese koolitusena ja küsi hinnapakkumist!

Kaasik Koolitus OÜ on Töötukassa koolituspartner.