Esmaabi täiendõppe koolitused


Esmaabi täiendõppe sihtrühm: Esmaabi täiendkoolitus on ette nähtud EV Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel.

Täiendõpe 8 tundi 54,00 eurot, lisandub käibemaks 20%.

Koolitusmaterjalid saadame enne koolitust elektrooniliselt registreerimisel kasutatud e-posti aadressile.

 

27jaan10:00 am5:00 pmEsmaabi täiendõppe koolitusVÕRU, Jüri tn 54 (Võru Keskraamatukogu)

29jaan10:00 am5:00 pmEsmaabi täiendõppe koolitusVILJANDI, Tallinna tn 24 (hotell Centrum)

30jaan10:00 am5:00 pmEsmaabi täiendõppe koolitusTALLINN, Väike-Paala 1 V korrus

31jaan10:00 am5:00 pmEsmaabi täiendõppe koolitusJÕHVI, Pargi 40 (Jõhvi Kontserdimaja)

 

Eesmärk:
Põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks.

UUDIS!
Koolitusel tutvustatakse ja õpetatakse kasutama AED elustamisseadet, mis vähendab tunduvalt äkksurma ohtu. AED kasutatakse südameseiskumise ehk äkksurma korral südamerütmi taastamiseks. Aparaadid on paigaldatud juba mitmetes avalikes ruumides ja on mõeldud tavakasutajale.

Lektor: Deniss Šramov, SA Tartu Kiirabi tunnistus nr 2018/14, esmaabi õpetaja Tallinnas Kaja Maasik, Punase Risti tunnistus nr 75/993

Esmaabi täiendõppe eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Esmaabi täiendõppes käsitletavad teemad:

– Kannatanu seisundi hindamine
– Esmaabi andmise taktika
– Elustamine ja selle tehnika
– Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
– Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral
– Verejooksu peatamise võtted
– šoki olemus ja selle tunnused
– Haavade teke
– Sidumise tehnika ja reeglid
– Kolmnurkrätiku kasutamine
– Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
– Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
– Luumurdudega kaasnevad ohud
– Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
– Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused
– Praktiliste oskuste omandamine ja teadmiste kontroll

Esmaabi täiendõppe õpiväljund: Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimine testide abil.

Esmaabi täiendõppe õppemaht: auditoorne loeng ja praktiline töö kokku 8 akadeemilist tundi

Esmaabi koolituse ajakava
10.00-11.30 Loeng ja eksam;  Kohvipaus
11.45-13.00 Praktika, kannatanu vigastused, pööramine, traumamehhanismid jne.
13.30-15.00 Komplekstreening, Elustamine; Kohvipaus
15.15-16.30 Elustamine, eksami tulemuste arutelu
16.30-17.00 Arutelu ja tunnistuste väljastamine

Soovitus: telli esmaabi koolitus asutusesisese koolitusena ja küsi hinnapakkumist!

 

X
X