Toiduhügieeni koolituse teemad ja kava


Lektor:

Pikaajalise kogemuse ja mitmeaastase staaziga toidukäitlejate koolitaja/konsultant Ülle Kaasik, tunnistuse nr III 158/2007. Koolitused üle Eesti, nii avalikud kui firmasisesed igal Teile sobival ajal ja kohas!

Käsitletavad teemad:

 • toiduhügieeni põhimõtted
 • mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja –infektsioonid
 • toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
 • käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • puhastamine ja desinfitseerimine
 • kahjuritõrje
 • isiklik hügieen
 • HACCP põhimõtted
 • toitu käsitlevad õigusaktid
 • toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kirjaliku testiga.

Koolituse läbinu:

 • teab toidukäitleja kohustusi ja vastutust ning oskab toidukäitlemise ettevõttes vastavalt käituda
 • oskab vältida toiduainete kaudu levivaid haigusi, toidumürgitusi, -infektsioone, toidu füüsikalist, keemilist ja mikrobioloogilist saastumist
 • tunneb toidu säilitamise viise ja tingimusi ning toiduvalmistamisprotsessiga seotud nõudeid sulatamisel, kuumtöötlemisel, jahutamisel, säilitamisel, serveerimisel
 • oskab kinni pidada toidukäitlemisettevõtte töötaja isiklikest hügieeninõuetest, juhindub toitu käitlevatest õigusaktidest ning teab enesekontrolli (HACCP) põhimõtteid.

Koolituse kava

 • 10.00 – 11.30 loeng
 • 11.30 – 11.45 kohvipaus
 • 11.45 – 13.15 loeng
 • 13.15 – 13.45  lõuna
 • 13.45  – 15.00 loeng + testi täitmine
 • Tunnistuste väljastamine

X
X