Töökeskkonna spetsialistide ja -volinike väljaõppe 24h distantsõppe koolitus


oktoober 2021

11okt(okt 11)10:00 am18(okt 18)5:00 pmSündmus on läbiTöökeskkonna spetsialistide ja -volinike väljaõppe 24h distantsõppe koolitusToimumisajad: 11.10, 13.10, 18.10.2021Zoom klient, Zoom.usSündmuse liik:TK spets. ja vol. 24h koolitus

Üksikasjad

Töökeskkonna spetsialistide ja -volinike väljaõppe koolitus distantsõppena, Zoom keskkonnas 24h
Hind 164.00+km
Koolitusele registreerunule saadame enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus. 
NB! Meie töökeskkonnaspetsialistide ja -volinike täiendõppe koolitus on saadaval ka e-õppena.VAATA LISAKS
Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus"(uus redaktsioon alates 01.01.2019). Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusega nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”. Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed, keskastme juhid, tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, üksuses
Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid: tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine; tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine; töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas; töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded; esmaabi korraldus; tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral; tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine; töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve; teadmiste kontroll. Veebikoolitus on samaväärne klassikoolitusega. Koolitus vastab seaduses määratud mahule, õppematerjal (kombineerituna video- ning lugemismaterjalidest, dokumentide vormide näidistest, test) on samaväärne klassikoolituste omadega. E-õppel on ajaline piirang ning koolitus on avatud reaalajas Zoom keskkonnas. E-õppe läbinu saab tunnistuse, mille saadame postiga või digiallkirjastatuna e-mailile.

Registreerumine

Registreerumine on lõppenud!

Aeg

10:00 - 5:00

Toimumiskoht

Zoom klient

Zoom.us

Korraldaja

Kaasik Koolitus OÜ+37255649399 Mõisavahe 25-1, 50707 Tartu

X
X