Rasked vestlused lapsevanematega


Eesmärk: Anda õpetajatele ülevaade vestlusi takistavatest teguritest, konflikti emotsionaalselt dünaamikast ja pakkuda vestluste reflektsiooni ja harjutamisvõimalusi.

Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, klassijuhatajad, sotsiaalpedagoogid, direktorid, õppealajuhatajad.

Õpingute alustamise tingimused: erialane pedagoogiline kõrgharidus, erialane pedagoogiline kesk- eriharidus, erialane kõrgharidus.

Õppeaja kestus: 1 päev

Koolituse maht: 6 tundi (6 tundi auditoorset tööd, iseseisev töö puudub).

Teemad:

1. Suhtlemise eesmärgid.
2. Rasked ja kerged teemad.
3. Konflikti emotsionaalne dünaamika.
4. Suhtlustõkked
5. Koostöö mõistmine

Omandatavad teadmised ja oskused koolituse lõpuks:
Koolitusel osalejad on saanud ülevaate teguritest, mis takistavad vestlusi ning konflikti emotsionaalsest dünaamikast.

Lektor: Merit Lage (Kasvatusteaduste magister. Töötanud nii koolis kui ka lasteaias. Lisaks koolitamisele ja tööelule osaleb Merit praegu psühhoterapeudi väljaõppes).

Kasutatud kirjandus:

Gordon, T. Õpetajate kool. Kuidas tunda ennast õpetajana paremini. OÜ Väike Vanker, 2006

Gordon, T. Tark lapsevanem.OÜ Väike Vanker, 2003.

Aas, K. Kooli ja kodu koostöö. http://www.tartu.ee/tahta/webfm_send/83