Psühholoogia alased koolitused


  • Lapse kõne eakohane areng kui kooliküpsuse tähtsaim tingimus - Õppe eesmärgid: kinnistada lasteaia- ja klassiõpetajate teadmisi lapse arengust koolieelses eas. Anda uusi teadmisi lapse kõne arengu seaduspärasustest. Pakkuda praktilisi kõnearenduse harjutusi ja lugema õpetamise eelharjutusi. Õppekeel: eesti keel Õppekava maht ja iseseisvad tööd 6 ak tundi Koolitusel osaleja: koolitus on mõeldud lastega tegelevatele inimestele (lasteaiaõpetajad,algklassiõpetajad, kasvatajad jne). Koolituse teemad: esimeste eluaastate määrav osa lapse arengus […]

X
X