“POSITIIVNE KASVATUS” – kiitmine ja kriitika!


Õppe eesmärgid: Kinnistada personali tedmisi positiivsest ja lapsekesksest kasvatusest. Pakkuda praktilisi harjutusi positiivse kasvatuse põhimõtete kogemiseks. Edendada karistuskeskse mõteviisi muutust lahenduskesksele.

Õppekava maht ja iseseisvad tööd: õppekava maht on 8 tundi sh 2 tundi iseseivat tööd.

Koolitusel osaleja: Koolitus on mõeldud lastega tegelevatele inimestele (Lasteaiaõpetajad,algklassiõpetajad, kasvatajad jne).

Koolituse teemad: kasutatakse aktiivõppe meetodeid ja praktilis harjutusi. Praktilised harjutused on väärtuslikud, kuna annavad lisaks üldistele teadmistele tihti infot osalejale enda kohta. Harjutused ja ülesanded vahelduvad miniloengutega. Peamised teemad mida käsitletakse:

 1. Positiivne kasvatus (milles seisneb positiivne kasvatus, lapse õiguste põhiprintsiibid, teamised lapse mitmekõlgsest arengust)

 2. Positiivse kasvatuse komponendid

 3. Karistamise mõju lapsele

 4. Kuidas hakkama saada ebasoovitava käitumisega, alternatiive karistamisele (konflikti vahendamine, mina-sõnumid, piiride kehtestamine, täiskasvanu ja lapse tunnete sõnastamine)

 5. Kiitus ja positiivne tagasiside

 6. Kuidas areneb lapse eneseusaldus,

 7. Lapse vajadused ja täiskasvanu vajadused. (vajaduste kindlaks tegemine, toetuse ja nõudmiste tasakaal, täiskasvanu ja lapse enesetoetus)

 8. Toimetulek tugevate tunnetega, tunnetejäämägi

Õpingute lõpetamise tingimused: õppija on osalenud 6 h õppetöös ja teinud 2 h iseseisvat tööd.

Omandatud teadmised ja oskused: Õppekava läbinu teab:

 1. positiivse kasvatuse põhimõtteid, karistuse negatiivsest mõjust lapse arengule.

 2. alternatiive karistusele ning

 3. oskab kasutada: mina sõnumid, lapse tunnete sõnastamine.

Lektor: Merit Lage

Merit Lage on gestaltpsühhoterapeut ja koolitaja. Meritil on koolis töötamise kogemus nii õpetajana kui ka koolipsühholoogina. Koolitajana ja psühhoterapeudina kuulub tema huvide hulka inimesega kohtumise ja töötamise kunst, nii individuaalselt kui gruppidega. Inimeste vastastikune mõju üksteisele võib teha õnnelikumaks, küpsemaks, targemaks ja vahel õnnetumaks ning see kehtib lapse ja vanema, mehe ja naise, õpetaja ja õpilase ja paljudes teistes suhtes.