ÕPETAJA ENESETOETUS


Eesmärk: Tõhusada õpetaja hakkamasaamist igapäevaste keerukate olukordadega. Anda õpetajatele teadmisi isiksuse tasanditest ja nende kasutamisest õpetajatöös ja tagasiside olemusest, selle andmise ja vastuvõtmise takistustest.

Koolitusel kasutatakse gestaltpsühhoteaapiast pärit enesetoetuse strateegiaid.

Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, algklasside- ja põhikooliõpetajad, sotsiaalpedagoogid. kasutatavad metoodikad: lühiloengud, eneseanalüüsi ja tagasiside harjutused, grupitöö.

Õppeaja kestus: 1 päev

Koolituse maht: 8 tundi (8 auditoorset tundi, iseseisev töö puudub).

Teemad:

1. Mis on enesetoetus?

2. Enesereflektsioon ja -aktsepteerimine

3. Kontakti olemus: kontakt endaga, kontakt teistega, kontakti takistajad

4. Fenomenoloogiline lähenemine

5. Rolli tasand ja inimlik tasand

6. Tagasiside andmine ja vastu võtmine, takistused

Omandatud teadmised ja oskused koolituse lõpuks: Koolitusel osalejad on saanud teadmisi isiksuse tasanditest ja nende kasutamisest õpetajatöös ning tagasiside olemusest ja selle andmise ja vastuvõtmise takistustest.

Koolitaja: Merit Lage (Kasvatusteaduste magister. Töötanud nii koolis kui lasteaias. Lisaks koolitamisele ja tööelule osaleb Merit praegu psühhoterapeudi väljaõppes).

Iseseisev töö: puudub

Kasutatud kirjandus:

Gordon, T. Tark lapsevanem.OÜ Väike Vanker, 2003.
R. Bolton “igapäevaoskused”,OÜ Väike Vanker, 2002.
H. Hostrup “Gestalt theraphy”. Hans Reitzel’s publishers 2010

Lektor: Merit Lage