“Kõrvalpilk lasteaiale üldpädevuste arendamise ja väärtuskasvatuse aspektist”


Sihtgrupp: lasteaia juhtkond, lasteaia õpetajad.

Lektor Merit Lage (Kasvatusteaduste magister. Töötanud nii koolis kui ka lasteaias. Lisaks koolitamisele ja tööelule osaleb Merit praegu psühhoterapeudi väljaõppes.)

Koolituse eesmärgiks anda lasteaia juhtkonnale ja õpetajatele tagasisidet lasteaia kultuuri väärtuste kohta kõrvalseisja pilgu läbi. Kui lasteaial on väärtused välja töötatud siis anda tagasidet mõne väärtuse ilmnemise kohta vaadeldud keskkonnas ja suhtlussituatsioonides.

Koolituse struktuur ja kava:

Koolituse 1. päev

intervjuu lasteaia juhataja või õppealajuhatajaga
lasteaia keskkonna vaatlus (rühmaruumid)
suhtlemissituatsioonide vaatlus õpetaja – laps, laps -laps.
nähtu analüüs

Koolituse 2. päev

tagasiside juhtkonnale ja nõustamine
koolitus – seminar lasteaia juhtkonnale ja personalile
tagaside koolitaja poolt nähtud situatsioonidele ja keskkonnale
väärtuskasvatuse olemus
väärtuskasvatuse vajalikkus õppekava ja üldpädevuste arendamise seisukohast
konkreetse lasteaia ressursid ja võimalused

NB! Koolitus toimub Teile sobival ajal ja kohas.