“KÕIK LAPSED LÄHEVAD 7 AASTASELT KOOLI”


Lektor: Tiiu Puik – logopeed-metoodik. Algklassiõpetaja (Tartu Pedagoogiline Kool) ja logopeed-eripedagoog (TRÜ).

Töötanud kurtide ja kuulmispuudega lastega, logopeedina koolis ja perearstikeskuses, vanemõpetajana TRÜs.

Kirjutanud Õigekirjaõpiku (1997) ja Õigekirja töövihikud 1.-3.klassile (1998- 2000), Keelemängud (2012), kaasautorluses Eesti keele õppemängud lasteaias (2009), Eesti keele õppemängud 1. kooliastmes (2009), Parandusõppe harjutusvara (2010), Eesti keele õpiabi harjutusi (2012).

Koolituse eesmärgiks on õpetada märkama iga last kui isiksust. Koolituse kestvus 6 akadeemilist tundi.

Käsitletavad teemad:

1. Ettevalmistus lugema ja kirjutama õpetamiseks, raskused ja nende ületamine.

2. Kõne arengu seaduspärasused, kasvu- ja kõnekeskkonna mõjud. Laste soolise arengu iseärasused.

3. Lugema ja kirjutama õppimise alusoskused.

Loeng ja praktilised harjutused.