Ettevalmistus lugema ja kirjutama õpetamiseks mängude abil


Lektor: Tiiu Puik – logopeed-metoodik. Algklassiõpetaja (Tartu Pedagoogiline Kool) ja logopeed-eripedagoog (TRÜ).

Töötanud kurtide ja kuulmispuudega lastega, logopeedina koolis ja perearstikeskuses, vanemõpetajana TRÜs.

Kirjutanud Õigekirjaõpiku (1997) ja Õigekirja töövihikud 1.-3.klassile (1998- 2000), Keelemängud (2012), kaasautorluses Eesti keele õppemängud lasteaias (2009), Eesti keele õppemängud 1. kooliastmes (2009), Parandusõppe harjutusvara (2010), Eesti keele õpiabi harjutusi (2012).

Koolitusele on oodatud lasteaia – ja algklasside õpetajad, pedagoogid, sotsiaal – ja lastekaitse töötajad ja kõik teised huvilised

Käsitletavad teemad:

1. Poiste ja tüdrukute psüühiliste protsesside ja kõne arengu eripära ning selle arvestamine enne kooli

2. Vasakukäelised lapsed ja nende õpetamine

3. Häälikust täheni mängides

Loeng ja praktilised harjutused 6 ak tundi